Over IVL

De IVL (Industriële Vereniging Lingewaal) is opgericht in 1986, kort na de realisatie van de herindeling tussen gemeentes. Tot die tijd was er in Asperen een Industrie Kring Asperen (IKA) en in Gorinchem de Industriële Kring Gorinchem. Geïnteresseerde bedrijven uit Vuren en Herwijnen hadden zich vaak aangesloten bij de Industriële Kring Gorinchem. Na het ontstaan van de toenmalig gemeente Lingewaal is er vanuit de IKA en op initiatief van een aantal enthousiaste ondernemers de IVL opgericht.

Netwerk IVL belangrijk voor ondernemers
De IVL werkt drempelverlagend, brengt de leden op informele basis in contact met elkaar en initieert, vaak in nauw contact met de Kamer van Koophandel, een goed overleg met de gemeente en andere instanties.
Hoe belangrijk het netwerk van de IVL voor ondernemers kan zijn bleek wel tijdens de bouw van de Betuwelijn. Op initiatief van de IVL is gedurende 3 jaar periodiek overleg geweest met Rail Infrabeheer en de toenmalig gemeente Lingewaal over de voortgang, de gang van zaken en de invloed van bepaalde maatregelen op de lidbedrijven. Op deze manier kon de IVL zorgen voor een gedegen informatieverstrekking naar haar leden toe en voor een stuk drempelverlaging ten gunste van individuele ondernemers.