over IVL

De KvK is intensief betrokken bij de activiteiten van onze vereniging.

De KvK is intensief betrokken bij de activiteiten van onze vereniging. De regio-secretaris uit Gorinchem, de heer F.H. Hennings Backer, is aanwezig bij de leden- en bij de bestuursvergaderingen. Hij vormt een zeer actieve link tussen de IVL en de KvK, zowel qua kennis als ondersteuning op tal van gebieden. Specifieke themapresentaties kunnen vaak via het uitgebreide netwerk van de KvK geregeld worden, discussies kunnen zinvoller en diepgaand gevoerd worden dankzij de kennis en inzet van de KvK.