IVL Lingewaal

Welkom op de site van de Industriele Vereniging Lingewaal (IVL)

De IVL bestaat uit 60 vooraanstaande ondernemingen uit de gemeente West Betuwe. Naast informatie over de vereniging vindt u op deze internetsite een actueel overzicht van de leden van de IVL.

De leden van de Industriële Vereniging Lingewaal

De IVL heeft momenteel 60 leden en dit aantal groeit nog steeds gestaag. Het merendeel van de bedrijven in voormalig gemeente Lingewaal is inmiddels actief lid van de IVL. In principe kunnen alle bedrijven die in de voormalige gemeente Lingewaal werkzaam zijn lid worden van de IVL. Bedrijven met minimaal 10 medewerkers komen direct in aanmerking voor een lidmaatschap.

Bedrijven die daar niet aan voldoen kunnen lid worden nadat de bestaande leden hiervoor tijdens een kwartaalbijeenkomst hun toestemming gegeven hebben.
Belangstellenden kunnen direct contact opnemen met een van de bestuursleden of zich schriftelijk melden bij de secretaris. Indien zij in aanmerking komen voor een lidmaatschap ontvangen ze een uitnodiging voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst waarin zij de gelegenheid hebben zichzelf en hun bedrijf voor te stellen.